RC repülőmodellek repítésének biztonsági szabályzata

By , 2010. August 25 08:03

I. A repítési terület kiválasztásának általános szabályai

 • A szakmai szempontok betartásával kiválasztott repítési terület tulajdonosát fel kell keresni és engedélyt kérni a repítésre. A földterület tulajdonosának joga van megtagadni a terület használatát, melyet tudomásul kell venni!
 • Sportrepülőtér csak a reptér parancsnok (vagy a tárgynapi repülésvezető) tudtával és engedélyével használható. A repülésvezetőnél akkor is kötelező bejelentkezni, ha bírjuk a repülőtér parancsnok elvi engedélyét, csak az ő által kijelölt terület és légtér használható. Amennyiben a légterünkbe ember vezette sportrepülőgép kerül – azonnali kitéréssel – az ütközés esélyét is el kell kerülni.
 • Teremben történő repítések előtt vagy az ingatlan tulajdonosának vagy a kezeléssel megbízott felelős vezetőnek az engedélye szükséges. Meg kell akadályozni, hogy a terembe váratlanul érkezhessen olyan személy (főleg gyerek), aki az éppen repülő modellel ütközhet.

II. A repítés terület kiválasztásának szakmai és repítés szabályai

 • A modellező pálya legyen egy nagy kiterjedésű, egy irányban hosszú, akadály-mentes terület, melyen a munkaterület kb. 50×100 m-es gondozható pormentes , sima terület.
 • A közelben ne legyen nagyfeszültségű elektromos vezeték.
 • A munkaterületről repíthető légtér lakott területtől min. 1000 m-re legyen.
 • A modellező pályán belül az alábbi területrészek jellemzően elkülönülnek: 1. Fel – leszálló mező (mint munkaterület) a modellvezetők részére (mint irányítási pont) kijelölhető. 2. A modellezők, technikai felszerelések tárolásához, a motorok indításához kijelölt DEPO terület. 3. Kijelölt hely a nézők, nem modellező vendégek részére.
 • Gyermek 10 éves kor alatt a pályán felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.
 • A pálya területén állatot szabadon engedni TILOS!

III. A repítés szabályai

 • A modellező pályán távirányító rádiót bekapcsolni csak a modellező kollégákkal megtörtént frekvencia egyeztetés után szabad.
 • A repültetések megkezdése előtt minden modellező köteles ellenőrizni a távirányító berendezés működését, a kormányok helyes kitérését, az akkumulátorok töltöttségét.
 • Értékelni kell a meteorológiai körülményeket. A látási határértékeket.
  • Vízszintes látás kb. 500 m.
  • Magassági látás kb. 100 m.
  • Szélsebesség max. kb. 10m/sec
  • Levegő hőmérséklete kb. -5 C° + 35 C°.
 • A modellrepülő nem játék. A távirányítást tanulni kell. Minden kezdő keressen fel klubot, gyakorlott modellezőt, oktatót. Egyedül próbálkozni TILOS és baleset veszélyes! Az egyedüli, kísérő – segítő nélküli modellrepültetés a későbbiekben már megfelelő gyakorlat mellett sem ajánlott.
 • Biztosítani kell a modellező pályán mentődobozt.
 • A modellmotorok üzemanyaga tűzveszélyes és mérgező. A szembe jutva gyulladást nagyobb mennyiségben a bőrön át, mérgezést okoz. Az üzemanyagok tárolása csak biztonságos kannákban javasolt.
 • A forgó légcsavar, a forgó rotor szakszerűtlen kezelése közben számos roncsolást okozhat a közelálló érdeklődőkben is. Motor indítása előtt mindenkit figyelmeztetni kell!
 • A repülőmodell fel és leszállása közben a munkaterületen senki sem tartózkodhat.
 • A munkaterület kijelölt irányítási pontján a modellt irányító személyen kívül csak a segítő tartózkodhat.
 • Repültetés közben a légtérben azt is figyelni kell, nem közeledik-e ember vezette repülőgép, és ha igen, azonnal le kell szállítani a modellt.
 • Tilos repültetni (átrepülni is) emberek fölött, a DEPO fölött, a járműparkoló fölött.
 • Tilos az embereknek (embernek) neki repülését kezdeményezni.
 • Tilos személyekre, műtárgyakra rácsapást repülni, illetve tilos bármely olyan manővert repülni, ahol a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztetik.
 • A repítések között ismételten ellenőrizni kell az adófrekvenciákat, különös figyelemmel az újonnan érkezőkre.
 • A vitorlázó modellek csörlőberendezéseit négy ponton kell rögzíteni. A fordítócsigákat pedig ki kell kötni két segédcövekhez a húzóerővel ellenkező oldalon. Mindkét rögzítésnek (laza talajon is) biztosítania kell, hogy a legnagyobb igénybevétel (erős szél, nehéz modell) esetén se engedjenek el. Az elszabadult cövek vagy fordítócsiga halálos baleset okozója lehet.
 • Folyamatosan kísérjük figyelemmel a változó meteorológiai körülményeket!
 • Rendszeresen ellenőrizzük modellünk és felkészültségünk alkalmassági állapotát.
 • A modellező tevékenység közbetörténő eseményekért mindenki erkölcsileg és anyagilag felelős.
 • A versenyeken az MMSZ elnöksége által jóváhagyott versenyszabályzatok előírásait be kell tartani.
 • A verseny lebonyolításáért a főrendező és a főbíró felelős.
 • Minden modellrepítő személyes magatartásával járuljon hozzá a modellrepülőtér rendjének és biztonságának betartásához.

IV. Rendezvények, bemutatók

 • Valamennyi modellező rendezvény, bemutató és edzés esetében rendelkezni kell a terület tulajdonosának vagy kezelőjének engedélyével. A rendezvény helye lehet:
  • saját terület (modellezés céljára épített, bérelt, vagy repülőtéren való tevékenység)
  • közterület (sportszabályok, egyéb kulturális hagyományőrző és sport rendezvényeken végzett tevékenység)

  Minden esetben be kell tartani a vonatkozó törvényeket és előírásokat.

 • A közterületen tartott modellező rendezvények engedélykötelesek (rendőrség, önkormányzat, tisztiorvos). a saját területen tartott rendezvényt is ajánlatos a rendőrségnek bejelenteni.
 • Egyéb rendezvények keretén belül tartott modellező bemutató esetében az engedélynek a modellező bemutatóra is vonatkoznia kell. Az ilyen bemutatón való szerepléshez a tag egyesületének hozzájárulása szükséges.
 • A bemutató felelősét a rendező szervezet vezetőjének kell kijelölnie.
 • A bemutatót végzőnek MMSZ tagsági igazolvánnyal kell rendelkezni (amely egyben biztosítási igazolvány is), vagy az eseményre rendezői felelősségbiztosítást kell kötni. Mindezek elmulasztásáért a főrendező a felelős.
 • Szabadonrepülő modellek versenyét a rendező köteles bejelenteni a Hungarocontrolnak a (06) 1 296 91 02 számon.

V. Tartósan modellezésre használt területek biztonsági előírásai

 • A modellezés célja épített, vagy tartósan használt területekre külön biztonsági szabályzatot kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
  • A terület modellezés céljára való használatának lehetőségét (milyen napokon, időben, ki veheti igénybe)
  • A tevékenységhez igénybe vehető terület meghatározását, a parkolóhely, a tagok depója, a fel-, és leszállópálya, a hajómodellező vagy autómodellező pályák elhelyezését.
  • Figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy az üzemelés alatt a pályán senki más nem tartózkodhat, mint a vezetők (pilóták) részére kijelölt helyen tevékenységet végző személy(ek).
 • Az igénybe vehető időtartamra repülésvezetőt, illetve autó-, hajómodellező tevékenységet vezető személyt kell kijelölni, aki felelős a tevékenységért.
 • Ha egy személy végez modellező tevékenységet, maga felelős, hogy a működési területen ne tartózkodjon illetéktelen személy.
 • A biztonsági szabályzatot a területen modellező tevékenységet folytató egyesület(ek)nek kell elkészíteni, azt a területen jól látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodnia kell annak betartásáról.

VI. Eseményjelentés

 • Baleset esetén a modell távirányítását végző sportoló – az ő sérülése esetén segítője – szervezze meg a szakszerű ellátást. Anyagi kár okozása esetén a sportoló rögzítse a kár jellegét, keletkezésének körülményeit, a kár szenvedőjének és a tanuk elérhetőségi adatait és minderről soron kívül tájékoztassa a Magyar Modellező Szövetséget, tagsági igazolványa számának megadása mellett.

(A Magyar Modellező Szövetség szabályzata)

Biztonságos leszállást mindenkinek!

One Response to “RC repülőmodellek repítésének biztonsági szabályzata”

 1. […]  A repülőmodellek repítésének biztonsági szabályzatáról egy korábbi cikkben már ejtettünk szót. A legfontosabb pontja a biztonságos reptetésnek az, ha nehézségeink akadnak, tegyük félre a büszkeségünket és alázattal forduljunk a modellező társainkhoz segítségért a közös biztonság érdekében. […]

Panorama Theme by Themocracy